اسناد و فرمهای مختلف پیمان زناشویی بسبک آریایی که توسط استاد سیاوش اوستا و یا یاران ایشان و یا یکی از اعضای خانواده عروس و داماد در سراسر جهان حتی ایران خوانده  میشود در این صفحه متن پیمان که توسط استاد سیاوش اوستا خوانده میشود بزبان پارسی و یا فرانسوی و یا انگلیسی . آلمانی و یا عربی را میبینید و من بله گفتن عروس و داماد پس از خواندن خطبه توسط استاد.  برای دیدن اسناد به اندازه بزرگتر کافیست که روی هر یک کلیک بفرمایید  عروسی به شیوه نیاکان کهن نه دینی و نه سیاسی است و شما و فرزندانتان از هر دین و آیینی که باشید میتوانید از این شیوه بهره ببرید برای آگاهی بیشتر به سایت فریاد دات نت بروید

فرم مشخصات عروس و داماد و سه گواه
 
متنی که بجای بله گفتن عروس و داماد میخوانند به زبانی که دوست دارند

Tel:+336 87 81 61 44

 
بهترین یادگار زندگی انجام عروسی بسبک آریایی با استاد سیاوش اوستا در سراسر جهان است
 

ده ها هزار نفر در ایران و خارج طی سی سالی که استاد سیاوش اوستا این شیوه ی خردمندانه را رایج نموده است چه توسط استاد و چه توسط خود عروس و داماد و چه توسط بزرگان خاندانشان از عروسی بسبک پارسی بهره برده اند   شما چرا چنین نکنید؟

 

برای هر عروسی چه کوچک و چه بزرگ چه هزینه هایی پرداخت میکنیم؟ لحظه ای اندیشه کنیم که حضور استاد سیاوش اوستا چه شکوهی به جشن شما خواهد داد و ایشان چشمداشت مالی نداشته  و پاکن شما را نسبت به بودجه شما می پذیرند

 
 

متن سند پیوند خویشاوندی بسبک آریایی به انگلیسی برای بزرگ دیدن هر یک از این اسناد روی آن کلیک کنید

متن سند پیوند خویشاوندی بسبک آریایی به پارسی برای بزرگ دیدن هر یک از این اسناد روی آن کلیک کنید

 

متن سند پیوند خویشاوندی بسبک آریایی به فرانسه برای بزرگ دیدن هر یک از این اسناد روی آن کلیک کنید

متن سند پیوند خویشاوندی بسبک آریایی به آلمانی برای بزرگ دیدن هر یک از این اسناد روی آن کلیک کنید

متن سند پیوند خویشاوندی بسبک آریایی به عربی

www.Faryad.Net  برای آگاهی بیشتر و آدرس و تلفن و شرایط و هزینه  به فریاد دات نت بروید